Rozwód Żory
potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: 600 734 828

Skoro tu trafiłeś, to oznacza, że w najbliższym czasie czeka Cię rozwód. Pomogę Ci przejść przez ten trudny okres, niezależnie od tego, czy to Ty zdecydowałeś się na rozwód, czy zostałeś postawiony przed faktem dokonanym. Mam duże doświadczenie w prowadzeniu rozwodów Żory. Oferuję nie tylko wiedzę prawniczą i znajomość procedur rozwodowych, ale także dyskrecję i lojalność. Nie oceniam swoich klientów. Niezależnie od sytuacji, zawsze stoję po ich stronie i dokładam wszelkich starań, aby znaleźć najlepsze dla nich rozwiązanie. Możesz mi zaufać.


Rozwód w Żorach – od czego zacząć?

Niezależnie od tego, czy to Ty postanowiłeś się rozwieść, czy taką decyzję podjęła druga strona, w pierwszej kolejności powinieneś skontaktować się z adwokatem, który przeanalizuje Twoje potrzeby i możliwości, wyjaśni Ci zawiłości przepisów prawnych oraz pomoże podjąć odpowiednie kroki.


Jak dokładnie wygląda moja pomoc przy rozwodzie w Żorach?

1. Zapraszam na konsultacje. Na pierwszym spotkaniu wyjaśnię Ci dokładnie, jak wygląda procedura rozwodowa, a po zapoznaniu się z Twoją sytuacją, będę mógł przedstawić Ci także możliwości dalszego postępowania.

2. Negocjacje z drugą stroną. Po ustaleniu strategii rozwodu dopasowanej do Twoich potrzeb i sytuacji, w jakiej się znajdujesz, następuje czas, w którym dobrze jest podjąć negocjacje ze współmałżonkiem, aby na spokojnie ustalić wszelkie kwestie związane z rozwodem takie, jak np. opieka nad dziećmi, alimenty i inne. Spotkanie takie małżonkowie mogą odbyć we własnym zakresie lub w obecności swoich prawników. Im więcej uda się podczas niego ustalić, tym mniej negatywnych emocji będzie towarzyszyć nam na sali sądowej.

3. Przygotowanie dokumentów do sprawy rozwodowej. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie dokumentów i dowodów, które znajdą się w aktach sprawy. To one są bowiem głównym źródłem informacji dla sądu o tym, jak wygląda sytuacja. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie zgromadzone przez adwokata dokumenty i dowody mogą mieć także kluczowe znaczenie, dla rozstrzygania o losach dzieci, czy przyznania alimentów.

4. Reprezentacja podczas rozprawy rozwodowej. Rozprawa rozwodowa, często niestety wiąże się z wieloma negatywnym i emocjami, jakie towarzyszom przesłuchaniom świadków, przedstawianiem opinii psychologów, czy prezentacji zgromadzonych dowodów. Nierzadko dochodzi także do awantur na sali rozpraw. Duże doświadczenie w rozwodach Żory, pozwala mi zachować odpowiedni dystans. W trudnych chwilach rozprawy jestem oparciem dla swoich klientów, pomagając im nie tylko zachować spokój, ale także racjonalnie działać.


Podstawy prawne rozwodu w Żorach

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód w sytuacji, kiedy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Sąd zobowiązany jest przy tym do zbadania i wyjaśnienia przyczyn jego rozpadu. Nawet jeśli małżonkowie rezygnują z orzekania o winie, sąd i tak powinien sprawdzić tę kwestię. Za zupełny rozkład pożycia uważa się sytuację, w której wszystkie więzi łączące małżonków zostały zerwane, zarówno w sferze duchowej (miłość, szacunek, zaufanie), fizycznej (stosunki seksualne), gospodarczej (wspólne zamieszkiwanie, wspólne gospodarstwo domowe, wspólna działalność zarobkowa), jak i rodzicielskiej. O trwałości rozkładu można mówić, kiedy na podstawie doświadczeń życiowych możemy stwierdzić, że w zaistniałych okolicznościach powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

Procedura rozwodu w Żorach

Jak już wspomniano, sąd może orzec rozwód w sytuacji, kiedy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Są jednak okoliczności, w których rozwód jest niedopuszczalny. Sąd może odmówić małżonkom rozwodu, gdy na jego skutek mogłyby ucierpieć małoletnie dzieci lub zostałyby naruszone zasady współżycia społecznego. Rozwód w Żorach nie jest także dopuszczalny w sytuacji, kiedy żąda go strona, która jest wyłącznie winna rozkładowi pożycia, chyba że współmałżonek wyrazi na to zgodę lub jego odmowa w danych okolicznościach jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Procedura rozwodu różni się w zależności od tego, czy wnosimy o rozwód bez czy z orzekaniem o winie. W pierwszym przypadku sąd może zadecydować o rozwodzie już na pierwszej rozprawie. Rozwód z orzekaniem o winie trwa znacznie dłużej. Sprawa może ciągnąc się przez wiele miesięcy. Aby zaoszczędzić sobie nerwów i nieprzyjemnych sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego w sprawach rozwodów Żory adwokata, który pomoże nam ustalić strategię działania, załatwi wszelkie formalności oraz wesprze przy ewentualnym ustalaniu warunków rozwodu. Dzięki temu załatwimy tę trudną kwestię szybko i delikatnie. Sprawność w działaniu adwokata jest jeszcze ważniejsza w sytuacji, kiedy podczas rozwodu sąd musi rozstrzygać kwestie związane z dziećmi.


Rozwód Żory - z orzekaniem o winie czy bez?

Jeśli małżonkowie są zgodni co do tego, że chcą zakończyć małżeństwo, które uległo rozkładowi, najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w takiej sytuacji, jest rozwód bez orzekania o winie. Rozwód z orzekaniem o winie trwa zwykle znacznie dłużej i jest o wiele trudniejszy dla obu stron. Pod wieloma względami jest jednak korzystniejszy dla niewinnej strony. Daje bowiem większe możliwość ubiegania się przez małżonka niewinnego o alimenty dla siebie. Pamiętać należy jednak, że wnosząc o rozwód Żory z orzeczeniem o winie, należy udowodnić przed sądem nie tylko rozkład pożycia, ale także winę współmałżonka. Zazwyczaj wiąże się to z koniecznością powołania świadków (rodziny, znajomych, sąsiadów, czy policji). W razie potrzeby przed sądem przedstawiana jest również dokumentacja medyczna, odpisy wyroków sądowych, SMS-y, e-maile, wyciągi z Internetu, czy nagrania, które mogą potwierdzić winę współmałżonka. Zawsze, niestety wiąże się to z wieloma negatywnymi emocjami dla obu stron.


Kwestia opieki nad dziećmi po rozwodzie

Ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych kwestii. Zawsze przy orzekaniu rozwodu, sąd reguluje też kwestię opieki nad dzieckiem. Ma on przy tym obowiązek uwzględnienia wspólnych ustaleń rodziców, pod warunkiem, że są one dobre dla dziecka. Zasadniczo sąd decyduje o przyznaniu opieki jednemu z rodziców, u którego dziecko będzie stale przebywało. Dla drugiego rodzica ustalane jest natomiast prawo do kontaktów i ich warunki.

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie reguluje art. 113 par. 2 k.r.o., który określa je jako:


- przebywanie z dzieckiem,
- spotkania,
- odwiedziny,
- zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, czyli domu drugiego rodzica, na wczasy,
- bezpośrednie porozumiewanie się,
- utrzymywanie korespondencji,
- korzystanie z innych środków porozumiewania na odległość (rozmowy telefoniczne, SMS, e-maile).

Najlepszym rozwiązaniem jest wspólne ustalenie przez rozwodzących się małżonków zasad kontaktu z dzieckiem. Jeżeli nie jest to możliwe rozstrzyga o tym sąd, przy czym przepisy prawa nakazują przy tym brać pod uwagę dobro i rozsądne życzenia dziecka. Warto przy tym zaznaczyć, że w sprawach dotyczących osób małoletnich sąd jest zobowiązany do wysłuchania także stanowiska dziecka, jeśli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwalają. Przy czym zawsze odbywa się to poza salą rozpraw.


Rozwód Żory – z jakimi opłatami się wiąże?

Osoba, która zdecyduje się zakończyć swoje małżeństwo rozwodem, musi pamiętać o tym, że wnosząc pozew o rozwód, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Gdy spawa, zakończy się rozwodem bez orzekania o winie, otrzyma ona zwrot połowy tej opłaty, a były współmałżonek jest zobowiązany zwrócić jej dodatkowo 150 zł. W przypadku, kiedy rozwód wiąże się z podziałem majątku, konieczne jest wniesienie dodatkowych opłat z tego tytułu. W przypadku zgodnego podziału majątku wynosi ona 300 zł. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze spornym podziałem mienia małżonków, opłata wynosi 1000 zł. Niekiedy rozwód wiąże się także z opłatą za tzw. zabezpieczenie roszczenia, np. kontaktów z dziećmi – 40 zł. Podczas trwania rozwodu mogą także pojawić się dodatkowe koszty takie, jak opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, która kosztuje około 500 zł oraz wywiad środowiskowy kuratora rodzinnego, który ma na celu sprawdzenie warunków, w jakich wychowuje się dziecko i jaka atmosfera panuje w domu. Przeprowadzenie tego rodzaju rozpoznania w jednym miejscu, to koszt około 80 zł. Podjęcie mediacji, czyli próby ugodowego załatwienia sprawy za pośrednictwem wykwalifikowanego mediatora wiąże się z opłatą około 150 zł za jedno spotkanie.

Jeśli szukasz konkretnych odpowiedzi, na swoje pytania – zadzwoń, przeanalizuję Twoją sytuację i przedstawię możliwości. Zrobię wszystko, aby przeprowadzić sprawę szybko i delikatnie, bez niepotrzebnych nerwów i formalności, a Ty będziesz mógł jak najszybciej zacząć nowe życie. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie. Zawsze staram się jak najbardziej skrócić czas trwania rozwodu, dążąc do ugody małżonków. Zależy mi na tym, aby każdy klient, który zdecydował się na moją pomoc, przeszedł przez ten trudny okres w swoim życiu najspokojniej jak to możliwe.

Kontakt z Kancelarią Adwokacką Pawła Fojcika

Rynek 1
44-240 Żory
tel. 600 734 828
biuro@adwokatfojcik.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek: 09:00 - 17:00
piątek: 08:30 - 14:00
sobota - niedziela: zamknięte

Błąd: Proszę uzupełnić formularz i wprowadzić poprawny adres Email.
Dziękuję, zapytanie zostało wysłane.

Działalność kancelarii adwokackiej w Żorach obejmuje następujący zakres tematów: rozwód Żory, separacja, alimenty, zachowek, podział majątku, prawo karne, odszkodowanie, obsługa prawna, prawo administracyjne, odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Adwokat Żory - Paweł Fojcik prowadzi wsparcie również w zakresie spraw: Europejski Nakaz Aresztowania, narkotyki, wypadek drogowy, windykacja, odroczenie wykonania kary, rozwody. Prowadzę także sprawy w Gliwicach, zapraszam na moją stronę >> Adwokat Gliwice <<

© Copyright: Kancelaria Adwokacka Żory - Adwokat Żory Paweł Fojcik

made by Agencja ZVORKA