Kancelaria Adwokacka Pawła Fojcika w Żorach – Szybko, Skutecznie, Profesjonalnie

Witaj na stronie Kancelarii Adwokackiej Adwokata Pawła Fojcika, Twojego zaufanego partnera w rozwiązywaniu problemów prawnych. Jesteśmy jednym z wiodących dostawców usług prawnych na terenie Żor oraz województwa śląskiego. Nasza kancelaria łączy doskonałą wiedzę prawną z głębokim zrozumieniem potrzeb Klienta, zapewniając usługi na najwyższym poziomie.

Nasza Misja

Celem naszej kancelarii jest szybkie i skuteczne rozwiązanie Państwa problemów prawnych, zawsze z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Od lat kierujemy się zasadą, że najlepsze interesy naszych Klientów są dla nas priorytetem. Dlatego stale rozwijamy nasze umiejętności i wiedzę, aby móc oferować najwyższej jakości pomoc prawną.

Co Nas Wyróżnia

 • Szeroki zakres usług: Oferujemy kompleksową pomoc prawną klientom indywidualnym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
 • Profesjonalizm i empatia: Rozumiemy, że sprawy prawne są często kwestią bardzo osobistą i delikatną. Dlatego każdej sprawie podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, profesjonalizmem, ale i ludzką empatią.
 • Elastyczność: Nie ograniczamy się do działalności tylko na terenie Żor. Pomoc prawną świadczymy również w innych miastach województwa śląskiego, a w razie potrzeby także w innych regionach Polski.

Usługi

Zapewniamy pomoc na różnych etapach postępowania prawnego, zarówno w fazie przedsądowej, jak i sądowej. Nasze doświadczenie pozwala na zidentyfikowanie najbardziej optymalnych rozwiązań, co często umożliwia zakończenie sprawy w krótkim okresie czasu.

Kontakt

Jeżeli potrzebujecie Państwo rzetelnej i skutecznej pomocy prawnej, zapraszamy do kontaktu. Sprawdźcie, dlaczego warto nam zaufać. W celu umówienia się na spotkanie, prosimy o kontakt telefoniczny czy też poprzez email. Serdecznie zapraszamy do naszej Kancelarii Adwokackiej w Żorach.

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami naszych Klientów, które są najlepszym dowodem na nasze zaangażowanie i skuteczność.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i mamy nadzieję, że będziemy mogli Państwu pomóc. Adwokat Paweł Fojcik i zespół Kancelarii Adwokackiej w Żorach


Divider Background

Działalność Kancelarii Adwokackiej w Żorach

PRAWO
KARNE

 1. Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 2. Zatrzymanie oraz udział w posiedzeniach aresztowych
 3. Przesłuchania na policji oraz przed prokuratorem
 4. Sporządzanie apelacji w sprawach karnych
 5. Sprawy narkotykowe o: posiadanie narkotyków lub nowych substancji psychoaktywnych wytwarzanie narkotyków, wprowadzanie do obrotu narkotyków
 6. Sprawy zorganizowanych grup przestępczych
 7. Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub innego środka działającego podobnie do alkoholu
 8. Wypadek drogowy
 9. Oszustwa i oszustwa podatkowe
 10. Fałszerstwo
 11. Pranie brudnych pieniędzy
 12. Unikanie egzekucji
 13. Sprawy związane z wystawianiem nierzetelnych i pustych faktur, posługiwaniem się nierzetelnymi lub pustymi fakturami
 14. Karuzelowy obrót towarem
 15. Wyrok łączny
 16. Blokada alkoholowa
 17. Reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
 18. Europejski Nakaz Aresztowania i poszukiwanie listem gończym
 19. Przerwa w karze
 20. Odroczenie wykonania kary
 21. Wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE)
 22. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary
 23. Wykroczenia drogowe
Prawo karne Żory

PRAWO
KARNE
SKARBOWE

 1. Obrona w sprawach o przestępstwa skarbowe

PRAWO
KARNE
WYKONAWCZE

 1. Przerwa w karze
 2. Odroczenie wykonania kary
 3. Zawieszenie wykonania kary

PRAWO
WYKROCZEŃ

 1. Obrona w sprawach o wykroczenia
 2. Wykroczenia drogowe

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 1. Rozwód Żory
 2. Separacja
 3. Alimenty
 4. Kontakty z dzieckiem
 5. Władza rodzicielska
 6. Ustalenie ojcostwa
 7. Sprawy o ubezwłasnowolnienie
 8. Sprawy rozwodowe

PRAWO
RZECZOWE

 1. Sprawy o naruszenie posiadania
 2. Zniesienie współwłasności i podział majątku
 3. Służebność drogi koniecznej
 4. Służebność przesyłu

PRAWO
SPADKOWE

 1. Stwierdzenie nabycia spadku
 2. Dział spadku
 3. Sprawy o zachowek

PRAWO
KONTRAKTOWE

 1. Analiza i sporządzanie umów
 2. Opinie prawne
 3. Odszkodowania i zadośćuczynienia
 4. Dochodzenie roszczeń z umów
 5. Ubezpieczenia

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 1. Ustalenie stosunku pracy
 2. Dochodzenie zaległego wynagrodzenia
 3. Odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy
 4. Ustalenie bezskuteczność rozwiązania stosunku pracy
 5. Opracowywanie projektów regulaminów

PRAWO
LOKALOWE

 1. Sprawy o eksmisję
 2. Dochodzenie zaległości czynszowych

PRAWO
ADMINISTRACYJNE

 1. Odwołania od decyzji wydanych przez organy administracji
 2. Skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 1. Reprezentacja strony w postępowaniu egzekucyjnym
 2. Skarga na czynność komornika
 3. Powództwo przeciw egzekucyjne

Doświadczony Adwokat w Żorach – Paweł Fojcik

Kim jestem?

Adwokat Paweł Fojcik - Jestem, profesjonalistą w dziedzinie prawa z bogatym doświadczeniem, zdobytym na przestrzeni lat. Moją przygodę z prawem rozpocząłem w 2005 roku, kiedy to podjąłem studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Studia ukończyłem w 2010 roku, obroną pracy magisterskiej pt. „Spoczywanie biegu terminu przedawnienia na skutek immunitetów”.

Szerokie doświadczenie zawodowe

Po ukończeniu studiów, od razu rozpocząłem aplikację adwokacką, podczas której zdobywałem doświadczenie zawodowe w kancelariach w Żorach, prokuraturach oraz sądach powszechnych i administracyjnych. Już w trakcie aplikacji uczestniczyłem w akcjach „Pro bono”, organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką. W ramach tych akcji udzielałem bezpłatnych porad prawnych w zakresie m.in. rozwodu w Żorach, separacji, alimentów, podziału majątku, odszkodowań oraz spraw karnych.

Profesjonalne Usługi Prawne

Uzyskawszy tytuł zawodowy adwokata w 2014 roku, otworzyłem własną kancelarię adwokacką w Żorach. Od tego czasu nieprzerwanie świadczę usługi prawne na najwyższym poziomie, stale poszerzając zakres i jakość oferowanych usług. Specjalizuję się w prawie karnym, w tym prawie karnym skarbowym, wykonawczym i prawie wykroczeń.

Reprezentacja na Wszystkich Szczeblach

Moja kancelaria adwokacka w Żorach koncentruje się głównie na sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Posiadam również doświadczenie w skutecznym reprezentowaniu klientów przed Sądem Najwyższym w Warszawie w postępowaniach wywołanych kasacją.

Dlaczego warto wybrać moją kancelarię?

 • Wysoka jakość usług: Stałe dążenie do doskonałości i aktualizacja wiedzy prawniczej.
 • Indywidualne podejście: Każda sprawa jest dla mnie ważna i traktowana z pełnym zaangażowaniem.
 • Elastyczność: Obszar mojej działalności nie ogranicza się do Żor. Działam również w innych miastach i regionach Polski.

Skontaktuj się ze mną

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej, serdecznie zapraszam do kontaktu. Dzięki szerokiemu zakresowi specjalizacji, jestem przekonany, że znajdę optymalne rozwiązanie dla Twojego problemu prawnego.
Adwokat Paweł Fojcik i zespół Kancelarii Adwokackiej w Żorach czekają na Twój kontakt. Nie czekaj, rozpocznij współpracę z doświadczonym adwokatem już dziś.


OFERTA - Adwokat Żory

Kancelaria Adwokacka Żory oferuje pomoc prawną świadczoną w ramach jednorazowego zlecenia jak również stałą obsługę prawną.

Jednorazowe zlecenie

Ta forma pomocy prawnej może polegać na udzieleniu porady prawnej, przygotowaniu pisma procesowego, opinii prawnej lub zastępowaniu klienta przed sądem lub organem administracji.

Wynagrodzenie adwokata jest determinowane z jednej strony przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej a z drugiej strony charakterem sprawy, jej zawiłością oraz przewidywanym nakładem pracy adwokata w Żorach i jest zawsze uzgadniane indywidualnie z klientem.

Stała obsługa prawna

Kancelaria Adwokacka Żory zapewnia stałą obsługę prawną przedsiębiorców oraz innych podmiotów, których działalność wymaga usług prawniczych (np. jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia).

Ta forma współpracy polega na świadczeniu pomocy prawnej w siedzibie przedsiębiorcy lub w innym miejscu wskazanym przez klienta jak również w siedzibie Kancelarii.

Obejmuje ona sporządzanie projektów pism, opinii prawnych, analizę kontraktów, udział w negocjacjach jak również reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej.

Wynagrodzenie adwokata w ramach stałej obsługi prawnej ustalane jest indywidualnie z klientem. Może ono przybrać formę wynagrodzenia ryczałtowego lub wynagrodzenia za godzinę pracy adwokata.

Wynagrodzenie ryczałtowe uiszczane jest miesięcznie a jego wysokość jest stała i niezależna od nakładów pracy adwokata.

Wynagrodzenie godzinowe stanowi iloczyn ustalonej indywidualnie z klientem stawki godzinowej pracy adwokata oraz liczby godzin pracy niezbędnych dla należytego wykonania powierzonego zlecenia.

Kontakt z Kancelarią Adwokacką Pawła Fojcika

Rynek 1
44-240 Żory
tel. 600 734 828
biuro@adwokatfojcik.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek: 09:00 - 17:00
piątek: 08:30 - 14:00
sobota - niedziela: zamknięte

Błąd: Proszę uzupełnić formularz i wprowadzić poprawny adres Email.
Dziękuję, zapytanie zostało wysłane.

Działalność kancelarii adwokackiej w Żorach obejmuje następujący zakres tematów: rozwód Żory, separacja, alimenty, zachowek, podział majątku, prawo karne, odszkodowanie, obsługa prawna, prawo administracyjne, odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Adwokat Żory - Paweł Fojcik prowadzi wsparcie również w zakresie spraw: Europejski Nakaz Aresztowania, narkotyki, wypadek drogowy, windykacja, odroczenie wykonania kary, rozwody. Prowadzę także sprawy w Gliwicach, zapraszam na moją stronę >> Adwokat Gliwice <<

© Copyright: Kancelaria Adwokacka Żory - Adwokat Żory Paweł Fojcik

made by Agencja ZVORKA