O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata Pawła Fojcika w Żorach świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy Państwu nie tylko w postępowaniu przed sądem, ale również na etapie postępowania przed sądowego.

Naszym celem jest szybkie i skuteczne rozwiązanie Państwa problemów prawnych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości usług.Divider Background

DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII ADWOKACKIEJ

PRAWO
KARNE

 1. Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 2. Sprawy narkotykowe
 3. Sprawy zorganizowanych grup przestępczych
 4. Europejski Nakaz Aresztowania
 5. Reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

PRAWO
KARNE
SKARBOWE

 1. Obrona w sprawach o przestępstwa skarbowe

PRAWO
KARNE
WYKONAWCZE

 1. Przerwa w karze
 2. Odroczenie wykonania kary
 3. Zawieszenie wykonania kary

PRAWO
WYKROCZEŃ

 1. Obrona w sprawach o wykroczenia
 2. Wykroczenia drogowe

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 1. Rozwód Żory
 2. Separacja
 3. Alimenty
 4. Kontakty z dzieckiem
 5. Władza rodzicielska
 6. Ustalenie ojcostwa
 7. Sprawy o ubezwłasnowolnienie
 8. Sprawy rozwodowe

PRAWO
RZECZOWE

 1. Sprawy o naruszenie posiadania
 2. Zniesienie współwłasności i podział majątku
 3. Służebność drogi koniecznej
 4. Służebność przesyłu

PRAWO
SPADKOWE

 1. Stwierdzenie nabycia spadku
 2. Dział spadku
 3. Sprawy o zachowek

PRAWO
KONTRAKTOWE

 1. Analiza i sporządzanie umów
 2. Opinie prawne
 3. Odszkodowania i zadośćuczynienia
 4. Dochodzenie roszczeń z umów
 5. Ubezpieczenia

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 1. Ustalenie stosunku pracy
 2. Dochodzenie zaległego wynagrodzenia
 3. Odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy
 4. Ustalenie bezskuteczność rozwiązania stosunku pracy
 5. Opracowywanie projektów regulaminów

PRAWO
LOKALOWE

 1. Sprawy o eksmisję
 2. Dochodzenie zaległości czynszowych

PRAWO
ADMINISTRACYJNE

 1. Odwołania od decyzji wydanych przez organy administracji
 2. Skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 1. Reprezentacja strony w postępowaniu egzekucyjnym
 2. Skarga na czynność komornika
 3. Powództwo przeciw egzekucyjne

Doświadczenie

Adwokat Paweł Fojcik ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W roku 2010 rozpoczął aplikację adwokacką, którą ukończył w 2014 roku pozytywnym złożeniem egzaminu adwokackiego i uzyskaniem tytułu zawodowego adwokata.

Doświadczenie zawodowe Adwokat Żory zdobywał uczestnicząc w wielu postępowaniach sądowych oraz organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką akcjach „Pro bono”, w trakcie których udzielane są bezpłatne porady prawne dla osób potrzebujących. Obejmowały one m.in. sprawy o: rozwód Żory, separację, alimenty, podział majątku, odszkodowanie, sprawy karne i wiele innych.OFERTA - Adwokat Żory

Kancelaria Adwokacka Żory oferuje pomoc prawną świadczoną w ramach jednorazowego zlecenia jak również stałą obsługę prawną.

Jednorazowe zlecenie

Ta forma pomocy prawnej może polegać na udzieleniu porady prawnej, przygotowaniu pisma procesowego, opinii prawnej lub zastępowaniu klienta przed sądem lub organem administracji.

Wynagrodzenie adwokata jest determinowane z jednej strony przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej a z drugiej strony charakterem sprawy, jej zawiłością oraz przewidywanym nakładem pracy adwokata w Żorach i jest zawsze uzgadniane indywidualnie z klientem.

Stała obsługa prawna

Kancelaria Adwokacka Żory zapewnia stałą obsługę prawną przedsiębiorców oraz innych podmiotów, których działalność wymaga usług prawniczych (np. jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia).

Ta forma współpracy polega na świadczeniu pomocy prawnej w siedzibie przedsiębiorcy lub w innym miejscu wskazanym przez klienta jak również w siedzibie Kancelarii.

Obejmuje ona sporządzanie projektów pism, opinii prawnych, analizę kontraktów, udział w negocjacjach jak również reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej.

Wynagrodzenie adwokata w ramach stałej obsługi prawnej ustalane jest indywidualnie z klientem. Może ono przybrać formę wynagrodzenia ryczałtowego lub wynagrodzenia za godzinę pracy adwokata.

Wynagrodzenie ryczałtowe uiszczane jest miesięcznie a jego wysokość jest stała i niezależna od nakładów pracy adwokata.

Wynagrodzenie godzinowe stanowi iloczyn ustalonej indywidualnie z klientem stawki godzinowej pracy adwokata oraz liczby godzin pracy niezbędnych dla należytego wykonania powierzonego zlecenia.

Kontakt z Kancelarią Adwokacką Pawła Fojcika

Rynek 1
44-240 Żory
tel. 600 734 828
biuro@adwokatfojcik.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek: 09:00 - 17:00
piątek: 08:30 - 14:00
sobota - niedziela: zamknięte

Błąd: Proszę uzupełnić formularz i wprowadzić poprawny adres Email.
Dziękuję, zapytanie zostało wysłane.

Działalność kancelarii adwokackiej w Żorach obejmuje następujący zakres tematów: rozwód Żory, separacja, alimenty, zachowek, podział majątku, prawo karne, odszkodowanie, obsługa prawna, prawo administracyjne, odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Adwokat Żory - Paweł Fojcik prowadzi wsparcie również w zakresie spraw: Europejski Nakaz Aresztowania, narkotyki, wypadek drogowy, windykacja, odroczenie wykonania kary, rozwody. Prowadzę także sprawy w Gliwicach, zapraszam na moją stronę >> Adwokat Gliwice <<

© Copyright: Kancelaria Adwokacka Żory - Adwokat Żory Paweł Fojcik

made by Agencja ZVORKA